Opis

Rysunek przedstawia szereg zabudowań, kamienic, wzgórza z zamkiem, wyrysowanych delikatnymi, gęstymi pociągnięciami piórka. Przez środek płynie rzeczka z drewnianym mostkiem. Z prawej strony rośnie duże drzewo. Z lewej, na pierwszym planie budynek z drewnianymi schodami prowadzącymi na piętro. Za budynkiem uliczka, biegnąca półkoliście wzdłuż rzeczki, przy niej kamienice piętrowe z attykami, kościół farny, studnia i inne domy. Na stromych stożkowatych wzgórzach zamek i wieża, na niebie skłębione chmury. Nie sygnowany.