Opis

Rysunek przedstawia bramę oraz część południową Fary z kaplicą Górskich. Na pierwszym planie centralnie przedstawiona brama z ostrołukowym otworem, z nadbudówką z trzema wieżyczkami. W bramie dwie postaci ludzkie. Środkową część rysunku, w prawo od osi pionowej, zajmuje kaplica. Z dużą starannością przedstawione okno w bogatek oprawie, zamknięte łukiem półkolistym, nad nim - wieżyczka - latarnia. Na wysokości kaplicy, z lewej strony rysunku, drzewo. Górną część rysunku zajmuje dach kościoła oraz fragment ściany szczytowej z obeliskowymi sterczynami. Całość wykonana tuszem za pomocą patyka i piórka. Tusz czarny. Podkolorowania akwarelą lub rozwodnionym tuszem: drzewo zielonym, parkan żółtym, dach brązowym. Sygnowany z prawej strony u dołu: "A.T. Michalak 64". Na odwrocie pieczęć Wydz. Kultury PWRN w Lublinie, data 21.XII. 1967, nieczytelny podpis.