Opis

Rysunek przedstawia fragment Kazimierza, część ulicy Senatorskiej od strony targowiska. Na pierwszym planie płot z pionowymi sztachetami, za nim, pośrodku rysunku drzewa ze zwisającymi gałęziami. Po obu stronach drzew, nie przekraczające ich wysokości, zabudowania, części podwórzowe kamienic z pogrążonymi dachami. Z prawej strony kamienica Celejowska z balkonem, z lewej inne kamienice. Niebo na rysunku lekko przyciemnione pociągnięciami suchego patyka, w niektórych miejscach ciemniejsze. Sygnowany w prawym dolnym rogu: "Tadeusz Michalak 1965". Na odwrocie pieczęć Wydziału Kultury PWRN w Lublinie, data 21.XII. 1967 i nieczytelny podpis.