Opis

Obraz przedstawia widok na fragment ulicy Lubelskiej widzianej od strony Rynku. Po prawej stronie obrazu szczyt dawnego szpitala św. Anny, za nim wyłania się bryła kościoła św. Anny. Z lewej strony zielone drzewo. Powyżej niebo jasnokremowe. Droga przed tymi budowlami w kolorze cielistym.