Bliższe dane

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, chata I, wykop XXb/16, badania 2016 r.