Bliższe dane

Osada południowa (stan. 4a) wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego - badania wykopaliskowe 1965 r. Odcinek 12, jama 3.