Bliższe dane

Odkrycie przypadkowe - po badaniach ratowniczych :wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie grobu 1/93