Szczegółowa charakterystyka

Naczynie ceramiczne odmiany D ceramiki chodlikowskiej wg S. Hoczyk. Silnie wywinięty, skośnie ścięty i lekko profilowany brzeg, wyraźnie wyodrębniona szyja, profil esowaty, wąskie, płaskie dno. Powierzchnia zewnętrzna plamiasta. Przełom jednolity, domieszka schudząjąca drobnoziarnistego tłucznia granitowego. Ornament w postaci pojedynczych, poziomych żłóbków pokrywający niemal całą powierzchnię ścianek wraz z dolną partią.