Szczegółowa charakterystyka

Pierścień tzw. wity, w kształcie niezamkniętego okręgu, o końcówkach ścienionych (sklepanych), odchylonych w przeciwne strony. Góra pierścienia pogrubiona, wykonana z trzech połączonych ze sobą warkoczy splotu. Przekrój płasko-wypukły.