Szczegółowa charakterystyka

Czekan typu "bradatica", profil asymetryczny, wąskie, wyciągnięte ku dołowi ostrze "brodate", z górną krawędzią poziomą, a dolną silnie łukowatą. Osada okrągła z wyraźnymi "wąsami" na górze i dole. Młotek o kształcie czworokątnym, nieznacznie rozszerzony. Z przedniej krawędzi ostrza pobrane trójkątne próby do analiz metaloznawczych.