Opis

Naczynie klepkowe, produkcji bednarskiej wykonane z prostych klepek. Kształtem przypomina dawny typ naczynia dzbanowatego, lekko zwężającego się ku gurze. Brak dna nie pozwala dokładnie określić czy kształt był walcowaty, czy też istotnie zwężał się ku górze. Obręcze wykonano z nieokorowanych , przepołowionych gałęzi twardego i zarazem elastycznego młodego drzewa. Otwór przewiercony przy brzegu jednej z klepek, może wskazywać też, że naczynie mogło służyć do przenoszenia płynów. Mogło to być zastosowanie wtórne, w momencie gdy przestał służyć jako maselnica. Ten typ naczyń klepkowych należy do najstarszych, także ze względu na sposób mocowania klepki, przy użyciu naturalnej wici z łodygi drewnianej.