Opis przedmiotu, sygnatury, napisy

Cukiernica w formie kanelowanego, pękatego i zwężającego się górą naczynia, ustawionego na niskim cokoliku w formie ukośnej kryzy. Do brzuśca przytwierdzone dwie nieruchome antabki. Pokrywka wysklepiona, kanelowana, zaopatrzona w uchwyt w formie kulki, w górnej części spiralnie kanelowanej. Całe naczynie złocone. Znaki: 1) znak imienny - inicjały ,,E F" ? w rombowym polu - nierozpoznany, 2) cecha paryskiego urzędu probierczego z godłem - głową Minerwy i cyfrowym symbolem próby ,,1", w prostokącie o ściętych narożach.
Odwiedzano : 100243 razy.