Opis przedmiotu, sygnatury, napisy

Cukiernica ustawiona na niewielkiej, kolistej, profilowanej stopie, wspartej na czterech trójkątnych nóżkach, zakończonych zwierzęcymi łapami i ozdobionych stylizowanymi liśćmi akantu. Korpus naczynia w formie wazy o pękatym, spłaszczonym brzuścu i krótkiej, przewężonej, rozszerzającej się na brzegu szyi. Do brzuśca przytwierdzone dwa ukośnie ustawione ucha w formie nieruchomych antabek. Pokrywka wysklepiona, zwieńczona uchwytem w formie sterczynki o kształcie spłaszczonej kuli zwieńczonej małą kulką. Powierzchnia naczynia ozdobiona glioszowaniem. Płaszcz brzuśca zdobią dwa owalne medaliony i fryz palmetowy. Znaki: 1) znak imienny w rombowym polu: ,,JONNE&CO", poniżej rysunek liry i częściowo nieczytelny napis ,,...LON" - nierozpoznany, 2) cecha paryskiego urzędu probierczego z godłem - głową Minerwy i cyfrowym symbolem próby ,,1", w prostokącie o ściętych narożach.
Odwiedzano : 100245 razy.