Opis przedmiotu, sygnatury, napisy

Łyżki o czerpakach owalnych. Trzonki listwowe, uchwyty wiosłowe, lekko rozszerzające się, zakończone łukiem odcinkowym. Widelce czterozębne, o analogicznych trzonkach. Znaki' 1] znak imienny- ''Malcz''w prostokącie - Karol Filip Malcz czynny w Warszawie w latach 1828-1864[sygnatury ''Malcz'' używał jego następca T. Werner do 1871 r.],2] znak warsztatowy- kotwica w owalu,3] cecha probierni warszawskiej [ inicjały probierza- ''IC''/data- 1869, próba- ''84'', wyróżnik urzędu- orzeł dwugłowy].
Odwiedzano : 100297 razy.