Autor Dobrowolski Tadeusz
Tytuł Sztuka Młodej Polski
Dział historia sztuki
Rok wydania 1963
Wydawca PWN
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Nr. inw. 1
Autor Tatarkiewicz Władysław
Tytuł Estetyka starożytna, T. I
Dział historia sztuki
Rok wydania 1962
Wydawca Ossolineum
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 2
Autor Tatarkiewicz Władysław
Tytuł Estetyka średniowieczna, T. II
Dział historia sztuki
Rok wydania 1962
Wydawca Ossolineum
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 3
Autor Stępieniowa Jadwiga
Tytuł Krajobraz z tęczą
Dział historia sztuki
Rok wydania 1962
Wydawca KIW
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 5
Autor Starzyński Juliusz
Tytuł Pięć Wieków Malarstwa Polskiego Wyd. 3
Dział historia sztuki
Rok wydania 1953
Wydawca PIW
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Nr. inw. 4
Autor Walicki Michał
Tytuł Malarstwo polskie gotyk, renesans
Dział historia sztuki
Rok wydania 1961
Wydawca Auriga
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 6
Autor Walicki Michał
Tytuł Malarstwo polskie. Manieryzm, barok
Dział historia sztuki
Rok wydania 1971
Wydawca Auriga
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 7
Autor -
Tytuł Słownik wyrazów obcych Wyd. 9
Dział język polski
Rok wydania 1963
Wydawca PIW
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 8
Autor Porębski Mieczysław
Tytuł Malowane dzieje
Dział historia sztuki
Rok wydania 1962
Wydawca PWN
Wartość nie dotyczy
Miejsce przechowywania Biblioteka
Dział Historii i Kultury Regionu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Nr. inw. 9