Przedmiot CUKIERNICE (PARA)
Cukiernica w formie czworobocznych szkatułek o ściankach silnie wybrzuszonych w części środkowej i wklęsłych u dołu i u góry. Wsparte na narożnikowych nóżkach, ozdobionych sztancowanymi liśćmi akantu, zakończonych lwimi łapami. Środkową część ścianek zdobią owalne medaliony w obramieniu ze stylizowanych motywów roślinnych. Górny i dolny brzeg ścianek obiega rząd perełek.  Zamykane na kluczyk wieka wysklepione, zaopatrzone w uchwyty w formie owoców; na jednej z cukiernic truskawki i wiśnie, na drugiej gruszki.

Znaki: 1) znak imienny - "R. BAUMANN" Rudolf Teodor Baumann notowany w latach 1837-72, 2) znak z określeniem miasta - "Posen" w owalu, 3) znak próby "12" w kole.
Autor Rudolf Baumann
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
Srebro
Kraj Polska- Poznań
Wysokość 10,5
Szerokość 13,5
Dlugość 17,0
Czas powstania 1840r.
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie czworobocznych szkatułek o ściankach silnie wybrzuszonych w części środkowej i wklęsłych u dołu i u ... więcej
Cukiernica w formie czworobocznych szkatułek o ściankach silnie wybrzuszonych w części środkowej i wklęsłych u dołu i u góry. Wsparte na narożnikowych nóżkach, ozdobionych sztancowanymi liśćmi akantu, zakończonych lwimi łapami. Środkową część ścianek zdobią owalne medaliony w obramieniu ze stylizowanych motywów roślinnych. Górny i dolny brzeg ścianek obiega rząd perełek. Zamykane na kluczyk wieka wysklepione, zaopatrzone w uchwyty w formie owoców; na jednej z cukiernic truskawki i wiśnie, na drugiej gruszki. Znaki: 1) znak imienny - "R. BAUMANN" Rudolf Teodor Baumann notowany w latach 1837-72, 2) znak z określeniem miasta - "Posen" w owalu, 3) znak próby "12" w kole.
Nr. inw. MSZK/158/1-2
Przedmiot CUKIERNICA
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki, ustawionej na czterech kulkach. Ścianki obiega szeroki fryz z motywem wici roślinnej z kielichowatymi kwiatami. Wieko nieznacznie wysklepione, zaopatrzone w uchwyty w formie owocu gruszki na liściu.

Znaki: 1) znak imienny złotnika rzeszowskiego z inicjałami "R/WP", 2) cecha probierni rzeszowskiej z datą 1787 i wyróżnikiem urzędu "F", 3) austriacki znak kontrybucyjny z lat 1806-1807 z wyróżnikiem urzędu  lwowskiego - litera "D", 4) austriacki znak kontrybucyjny z lat 1809-1810 z literami "FR".
Autor Monogramista W.P.
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
Srebro
Kraj Polska- Rzeszów
Wysokość 9,2
Szerokość 9,0
Dlugość 13,3
Czas powstania 1787
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki, ustawionej na czterech kulkach. Ścianki obiega szeroki fryz z motywem... więcej
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki, ustawionej na czterech kulkach. Ścianki obiega szeroki fryz z motywem wici roślinnej z kielichowatymi kwiatami. Wieko nieznacznie wysklepione, zaopatrzone w uchwyty w formie owocu gruszki na liściu. Znaki: 1) znak imienny złotnika rzeszowskiego z inicjałami "R/WP", 2) cecha probierni rzeszowskiej z datą 1787 i wyróżnikiem urzędu "F", 3) austriacki znak kontrybucyjny z lat 1806-1807 z wyróżnikiem urzędu lwowskiego - litera "D", 4) austriacki znak kontrybucyjny z lat 1809-1810 z literami "FR".
Nr. inw. MSZK/61.
Przedmiot CUKIERNICA
Cukiernica w formie czworobocznej szkatułki na rzucie prostokąta o mocno zaokrąglonych narożach i wypukłych bokach. Ustawiona na czterech kulkach. Korpus gładki, bez dekoracji ornamentalnej, w dolnej części wklęsły, w górnej silnie wybrzuszony. Dziurkę od klucza przykrywa nakładka w formie tarczki. Wieko płaskie, gładkie, o zaokrąglonych narożach, ozdobione na czole podłużną nakładką z motywem palmety i liści akantu.
Znaki: 1)znak imienny - ,,PLENGORTH"-Ernst Plengort  czynny w latach 1824-1866, 2) znak próby ,,12".
Autor Ernest A. Plengorth
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
Srebro
Kraj Toruń
Wysokość 10,9
Szerokość 12,8
Dlugość 17,2
Czas powstania ok. 1850 r.
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie czworobocznej szkatułki na rzucie prostokąta o mocno zaokrąglonych narożach i wypukłych bokach. Usta... więcej
Cukiernica w formie czworobocznej szkatułki na rzucie prostokąta o mocno zaokrąglonych narożach i wypukłych bokach. Ustawiona na czterech kulkach. Korpus gładki, bez dekoracji ornamentalnej, w dolnej części wklęsły, w górnej silnie wybrzuszony. Dziurkę od klucza przykrywa nakładka w formie tarczki. Wieko płaskie, gładkie, o zaokrąglonych narożach, ozdobione na czole podłużną nakładką z motywem palmety i liści akantu. Znaki: 1)znak imienny - ,,PLENGORTH"-Ernst Plengort czynny w latach 1824-1866, 2) znak próby ,,12".
Nr. inw. MSZK/192
Przedmiot CUKIERNICA
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o nieznacznie zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w formie kulek. Prostokątne pola ścianek i wieczka obwiedzione grawerowaną linią, wewnątrz matowane. Na zamykanym  na zatrzask wieku grawerowany monogram W.W.

Znaki:1) znak imienny - ,,K. BIERKOWSKI" w prostokącie, inicjały ,,K.B. w prostokącie - Kazimierz Bierkowski czynny w Warszawie od ok. 1898 do 1930 r.2) znak warsztatowy - sześcioramienna gwiazda z kółkiem w środku, 3) cecha probierni warszawskiej używana w latach 1896-1908 (w owalu głowa kobiety zwrócona w lewo, próba -,,84",inicjały probierza -,,AP").
Autor Kazimierz Bierkowski
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
Srebro
Kraj Warszawa
Wysokość 7,8
Szerokość 9,8
Dlugość 17,2
Czas powstania ok. 1900 r.
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o nieznacznie zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w ... więcej
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o nieznacznie zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w formie kulek. Prostokątne pola ścianek i wieczka obwiedzione grawerowaną linią, wewnątrz matowane. Na zamykanym na zatrzask wieku grawerowany monogram W.W. Znaki:1) znak imienny - ,,K. BIERKOWSKI" w prostokącie, inicjały ,,K.B. w prostokącie - Kazimierz Bierkowski czynny w Warszawie od ok. 1898 do 1930 r.2) znak warsztatowy - sześcioramienna gwiazda z kółkiem w środku, 3) cecha probierni warszawskiej używana w latach 1896-1908 (w owalu głowa kobiety zwrócona w lewo, próba -,,84",inicjały probierza -,,AP").
Nr. inw. MSZK/211
Przedmiot CUKIERNICA
Cukiernica w formie owoidalnego naczynia, wspartego na czterech wolutowych  nóżkach, przechodzących w postaci skrzydlatych muz ,przylegających plecami i skrzydłami do brzuśca. Pokrywa wysklepiona, zwieńczona antabowym uchwytem, obrzeżona rzędem puklowania. Brzusiec i pokrywa dekorowane motywami liści akantu i ornamentu cęgowego.
Znaki: 1) znak firmowy- ,,FRAGET ARGENT" w owalu - firma Fraget tak znakowała srebra w latach 1896-1915, 2) cecha probierni warszawskiej używana w latach 1896-1908 (w owalu głowa kobiety zwrócona w lewo, próba- ,,84'', inicjały probierza- ,,AP").
Autor firma Fraget
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
srebro
Kraj Warszawa
Wysokość 15,3
Szerokość 12,2
Dlugość 14,4
Czas powstania ok. 1900 r.
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie owoidalnego naczynia, wspartego na czterech wolutowych nóżkach, przechodzących w postaci skrzydlaty... więcej
Cukiernica w formie owoidalnego naczynia, wspartego na czterech wolutowych nóżkach, przechodzących w postaci skrzydlatych muz ,przylegających plecami i skrzydłami do brzuśca. Pokrywa wysklepiona, zwieńczona antabowym uchwytem, obrzeżona rzędem puklowania. Brzusiec i pokrywa dekorowane motywami liści akantu i ornamentu cęgowego. Znaki: 1) znak firmowy- ,,FRAGET ARGENT" w owalu - firma Fraget tak znakowała srebra w latach 1896-1915, 2) cecha probierni warszawskiej używana w latach 1896-1908 (w owalu głowa kobiety zwrócona w lewo, próba- ,,84'', inicjały probierza- ,,AP").
Nr. inw. MSZK/210
Przedmiot CUKIERNICA
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w formie masywnych, lekko spłaszczonych kulek. Wszystkie ścianki i płaskie wieko ozdobione grawerowanym ornamentem secesyjnym w postaci stylizowanej wici i kwiatów. Zamykane na zatrzask wieko zaopatrzone we frontowej części w uchwyt z dziewięciu zmniejszających się odśrodkowo perełek. 

Znaki: 1) znak firmowy - ,,FRAGET ARGENT", 2) Cecha urzędu probierczego  w Warszawie używana w latach 1908-1915 ( w owalu głowa kobiety zwrócona w prawo, oznaczenie próby - ,,84", wyróżnik probierni - litera ,,jota"), 3) cechowanie wtórne - znaki warszawskiego urzędu probierczego z lat 1963-1986 z literą ,,W" dla próby ,,2", 4) cecha lombardowa - tarcza z głową sowy.
Autor firma Fraget
Dział Złotnictwo dawne
Kategoria Srebra stołowe korpusowe
Materiał
i technika
srebro
Kraj Warszawa
Wysokość 7,5
Szerokość 10,7
Dlugość 12,2
Czas powstania ok. 1910 r.
Opis przedmiotu, sygnatury, napisy Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w formie masyw... więcej
Cukiernica w formie prostopadłościennej szkatułki o zaokrąglonych narożach. Ustawiona na czterech nóżkach w formie masywnych, lekko spłaszczonych kulek. Wszystkie ścianki i płaskie wieko ozdobione grawerowanym ornamentem secesyjnym w postaci stylizowanej wici i kwiatów. Zamykane na zatrzask wieko zaopatrzone we frontowej części w uchwyt z dziewięciu zmniejszających się odśrodkowo perełek. Znaki: 1) znak firmowy - ,,FRAGET ARGENT", 2) Cecha urzędu probierczego w Warszawie używana w latach 1908-1915 ( w owalu głowa kobiety zwrócona w prawo, oznaczenie próby - ,,84", wyróżnik probierni - litera ,,jota"), 3) cechowanie wtórne - znaki warszawskiego urzędu probierczego z lat 1963-1986 z literą ,,W" dla próby ,,2", 4) cecha lombardowa - tarcza z głową sowy.
Nr. inw. MSZK/163

Odwiedzano : 100311 razy.