Przedmiot Ozdoba
Paciorek dwusegmentowy, kobaltowy. Korpusy niemal symetryczne, kuliste, połączone szyjką, kanalik ułożony centrycznie. Na korpusach widoczne liczne ciągi biegnące równolegle do osi kanalika. Końcówki segmentów odcięte prosto, powierzchnie przyotworowe gładkie.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22A/21, badania 2... więcej
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22A/21, badania 2021 rok.
Chronologia X - pocz. XI w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Paciorek dwusegmentowy, kobaltowy. Korpusy niemal symetryczne, kuliste, połączone szyjką, kanalik ułożony centrycznie. Na korpusach widoczne... więcej
Paciorek dwusegmentowy, kobaltowy. Korpusy niemal symetryczne, kuliste, połączone szyjką, kanalik ułożony centrycznie. Na korpusach widoczne liczne ciągi biegnące równolegle do osi kanalika. Końcówki segmentów odcięte prosto, powierzchnie przyotworowe gładkie.
Surowiec szkło
Sposób wykonania wytapianie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0351/A
Przedmiot Przyrząd
Przęślik gliniany, płasko - kolisty, łagodnie profilowany. Bieguny przyotworowe płaskie , otwór regularny, umieszczony centrycznie. Przęślik klejony z dwóch części. Wykonany z gliny z domieszką średnio i drobnoziarnistego tłucznia granitowego oraz szamotu.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22A/21, badania 2... więcej
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22A/21, badania 2021 rok.
Chronologia X - pocz. XI w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Przęślik gliniany, płasko - kolisty, łagodnie profilowany. Bieguny przyotworowe płaskie , otwór regularny, umieszczony centrycznie. Przęślik... więcej
Przęślik gliniany, płasko - kolisty, łagodnie profilowany. Bieguny przyotworowe płaskie , otwór regularny, umieszczony centrycznie. Przęślik klejony z dwóch części. Wykonany z gliny z domieszką średnio i drobnoziarnistego tłucznia granitowego oraz szamotu.
Surowiec glina
Sposób wykonania lepienie ręczne
Nr. inw. MNKD.GŻ/0352/A
Przedmiot Narzędzie
Nóż z zachowanym trzpieniem i fragmentem ostrza. Ostrze o przekroju trójkątnym z ubytkiem części wierzchołkowej. Trzpień rękojeści wyodrębniony o przekroju czworokątnym, zwężający się ku końcowi.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22B/21, badania 2... więcej
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, wykop 22B/21, badania 2021 rok.
Chronologia X - pocz. XI w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Nóż z zachowanym trzpieniem i fragmentem ostrza. Ostrze o przekroju trójkątnym z ubytkiem części wierzchołkowej. Trzpień rękojeści wyodrębni... więcej
Nóż z zachowanym trzpieniem i fragmentem ostrza. Ostrze o przekroju trójkątnym z ubytkiem części wierzchołkowej. Trzpień rękojeści wyodrębniony o przekroju czworokątnym, zwężający się ku końcowi.
Surowiec żelazo
Sposób wykonania kucie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0353/A