Przedmiot Naczynie ceramiczne
Naczynie ceramiczne odmiany D ceramiki chodlikowskiej wg S. Hoczyk. Silnie wywinięty, skośnie ścięty i lekko profilowany brzeg, wyraźnie wyodrębniona szyja, profil esowaty, wąskie, płaskie dno. Powierzchnia zewnętrzna plamiasta. Przełom jednolity, domieszka schudząjąca drobnoziarnistego tłucznia granitowego. Ornament w postaci pojedynczych, poziomych żłóbków pokrywający niemal całą powierzchnię ścianek wraz z dolną partią.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, chata I, wykop XXb/16, ... więcej
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, chata I, wykop XXb/16, badania 2016 r.
Chronologia pocz. XI wieku
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Naczynie ceramiczne odmiany D ceramiki chodlikowskiej wg S. Hoczyk. Silnie wywinięty, skośnie ścięty i lekko profilowany brzeg, wyraźnie wyo... więcej
Naczynie ceramiczne odmiany D ceramiki chodlikowskiej wg S. Hoczyk. Silnie wywinięty, skośnie ścięty i lekko profilowany brzeg, wyraźnie wyodrębniona szyja, profil esowaty, wąskie, płaskie dno. Powierzchnia zewnętrzna plamiasta. Przełom jednolity, domieszka schudząjąca drobnoziarnistego tłucznia granitowego. Ornament w postaci pojedynczych, poziomych żłóbków pokrywający niemal całą powierzchnię ścianek wraz z dolną partią.
Surowiec glina
Sposób wykonania lepione ręcznie na kole wolnoobrotowym z mocnym obtaczaniem większości naczynia
Nr. inw. MNKD.GŻ/0325/A
Przedmiot Militarium
Po odkryciu kształt zabytku silnie zniekształcony korozją. Po konserwacji: osada zaopatrzona w części dolnej w kapturek, wyraźnie zarysowana szyjka przechodząca w lekko rozszerzające i mocno wygięte ku dołowi ostrze.Mało widoczne ślady bocznych wąsów na osadzie. Typ IV odmiany "a" wg A. Nadolskiego
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - grodzisko, przedwał
Chronologia koniec IX - X w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Po odkryciu kształt zabytku silnie zniekształcony korozją. Po konserwacji: osada zaopatrzona w części dolnej w kapturek, wyraźnie zarysowana... więcej
Po odkryciu kształt zabytku silnie zniekształcony korozją. Po konserwacji: osada zaopatrzona w części dolnej w kapturek, wyraźnie zarysowana szyjka przechodząca w lekko rozszerzające i mocno wygięte ku dołowi ostrze.Mało widoczne ślady bocznych wąsów na osadzie. Typ IV odmiany "a" wg A. Nadolskiego
Surowiec żelazo
Sposób wykonania kucie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0245/A
Przedmiot Element konstrukcji statku rzecznego - szkuty
Stewa dziobowa wykonana z jednego pnia, w przekroju zbliżona do trapezu. Podstawa stewy płasko ścięta, posiada wypukły "kołnierz" mieszczący cztery otwory na kołki łączące stewę z elementem dennym statku oraz pust dla klepki dennej kadłuba. Na ściankach bocznych widoczne wpusty dla klepek poszycia burt, Obie strony podniesionego do góry szczytu stewy ozdobione płasko rytym ornamentem sakralnym inicjałów "IHS" i "MARYA"
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Element zatopionego statku - szkuty
Chronologia okres nowożytny XVII - XVIII w. C14 1680-1740 AD
Kultura -
Szczegółowa charakterystyka Stewa dziobowa wykonana z jednego pnia, w przekroju zbliżona do trapezu. Podstawa stewy płasko ścięta, posiada wypukły "kołnierz" mieszczący... więcej
Stewa dziobowa wykonana z jednego pnia, w przekroju zbliżona do trapezu. Podstawa stewy płasko ścięta, posiada wypukły "kołnierz" mieszczący cztery otwory na kołki łączące stewę z elementem dennym statku oraz pust dla klepki dennej kadłuba. Na ściankach bocznych widoczne wpusty dla klepek poszycia burt, Obie strony podniesionego do góry szczytu stewy ozdobione płasko rytym ornamentem sakralnym inicjałów "IHS" i "MARYA"
Surowiec drewno dębowe
Sposób wykonania obróbka ciesielska
Nr. inw. MNKD.GŻ/0223/A
Przedmiot Militarium
Miecz o płaskiej, szerokiej głowni - sztych niezachowany. Szerokie, obustronne zbrocze z dwiema mało wydatnymi ośćmi. Krótka, rozszerzająca się u nasady sztaba rękojeści. Prosty czworokątny jelec (pęknięty z jednej strony). Głowica soczewkowata, symetryczna, pusta w środku. Na głowni zachowane były ślady drewnianej pochwy, na sztabie rękojeści ślady po drewnianych okładzinach. Miecz typu X.A.1 wg. R.E. Oakeshotta.
Miejscowość Bochotnica
Bliższe dane Odkrycie przypadkowe - po badaniach ratowniczych :wczesnośredniowieczne nieprzyk... więcej
Odkrycie przypadkowe - po badaniach ratowniczych :wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie grobu 1/93
Chronologia 2 poł. XI w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Miecz o płaskiej, szerokiej głowni - sztych niezachowany. Szerokie, obustronne zbrocze z dwiema mało wydatnymi ośćmi. Krótka, rozszerzająca ... więcej
Miecz o płaskiej, szerokiej głowni - sztych niezachowany. Szerokie, obustronne zbrocze z dwiema mało wydatnymi ośćmi. Krótka, rozszerzająca się u nasady sztaba rękojeści. Prosty czworokątny jelec (pęknięty z jednej strony). Głowica soczewkowata, symetryczna, pusta w środku. Na głowni zachowane były ślady drewnianej pochwy, na sztabie rękojeści ślady po drewnianych okładzinach. Miecz typu X.A.1 wg. R.E. Oakeshotta.
Surowiec żelazo nawęglane (stal)
Sposób wykonania kucie, zgrzewanie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0202/A
Przedmiot Ozdoba
Pierścień tzw. wity, w kształcie niezamkniętego okręgu, o końcówkach ścienionych (sklepanych), odchylonych w przeciwne strony. Góra pierścienia pogrubiona, wykonana z trzech połączonych ze sobą warkoczy splotu. Przekrój płasko-wypukły.
Miejscowość Bochotnica
Bliższe dane Wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie gro... więcej
Wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie grobu 2/93.
Chronologia 2 poł. XI w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Pierścień tzw. wity, w kształcie niezamkniętego okręgu, o końcówkach ścienionych (sklepanych), odchylonych w przeciwne strony. Góra pierście... więcej
Pierścień tzw. wity, w kształcie niezamkniętego okręgu, o końcówkach ścienionych (sklepanych), odchylonych w przeciwne strony. Góra pierścienia pogrubiona, wykonana z trzech połączonych ze sobą warkoczy splotu. Przekrój płasko-wypukły.
Surowiec srebro (duże zanieczyszczenie związkami miedzi)
Sposób wykonania splot, zgrzewanie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0206/A
Przedmiot Militarium
Czekan typu "bradatica", profil asymetryczny, wąskie, wyciągnięte ku dołowi ostrze "brodate", z górną krawędzią poziomą, a dolną silnie łukowatą. Osada okrągła z wyraźnymi "wąsami" na górze i dole. Młotek o kształcie czworokątnym, nieznacznie rozszerzony. Z przedniej krawędzi ostrza pobrane trójkątne próby do analiz metaloznawczych.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Osada południowa (stan. 4a) wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego - badani... więcej
Osada południowa (stan. 4a) wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego - badania wykopaliskowe 1965 r. Odcinek 12, jama 3.
Chronologia IX - pocz. X w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Czekan typu "bradatica", profil asymetryczny, wąskie, wyciągnięte ku dołowi ostrze "brodate", z górną krawędzią poziomą, a dolną silnie łuko... więcej
Czekan typu "bradatica", profil asymetryczny, wąskie, wyciągnięte ku dołowi ostrze "brodate", z górną krawędzią poziomą, a dolną silnie łukowatą. Osada okrągła z wyraźnymi "wąsami" na górze i dole. Młotek o kształcie czworokątnym, nieznacznie rozszerzony. Z przedniej krawędzi ostrza pobrane trójkątne próby do analiz metaloznawczych.
Surowiec żelaza dymarskie o dużej zawartości fosforu.
Sposób wykonania kucie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0010D/A