Przedmiot Kafel piecowy
Kafel o trójkątnej płytce czołowej z wyodrębnionym profilowanym brzegiem. Ornament plastyczny o motywach stylizowanych roślinnych. Polewa zielona, kładziona na warstwie pobiałki. Wykonany z gliny żelazistej, wypalony w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka grubo -, średnio - i drobnoziarnistego tłucznia i piasku w średniej ilości. Na powierzchni wewnętrznej okopcony.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części otoczenia za... więcej
Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części otoczenia zamku, na zewnątrz muru kurtynowego, nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia 2 poł. XVI - XVI/ XVII w
Kultura nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Kafel o trójkątnej płytce czołowej z wyodrębnionym profilowanym brzegiem. Ornament plastyczny o motywach stylizowanych roślinnych. Polewa zi... więcej
Kafel o trójkątnej płytce czołowej z wyodrębnionym profilowanym brzegiem. Ornament plastyczny o motywach stylizowanych roślinnych. Polewa zielona, kładziona na warstwie pobiałki. Wykonany z gliny żelazistej, wypalony w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka grubo -, średnio - i drobnoziarnistego tłucznia i piasku w średniej ilości. Na powierzchni wewnętrznej okopcony.
Surowiec glina
Sposób wykonania techniki kaflarskie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0114/A
Przedmiot Kafel piecowy
Fragment kafla miskowego. Wykonany z gliny żelazistej, wypalony w atmosferze utleniającej (powierzchnia barwy brunatno - ceglastej). Przełom jednobarwny, domieszka grubo -, średnio - i drobnoziarnistego tłucznia i piasku w dużej ilości.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania otoczenia zamku, (północno - wsc... więcej
Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania otoczenia zamku, (północno - wschodnia część założenia, na zewnątrz muru kurtynowego), nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia XIV - XVI w
Kultura późne średniowiecze/nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Fragment kafla miskowego. Wykonany z gliny żelazistej, wypalony w atmosferze utleniającej (powierzchnia barwy brunatno - ceglastej). Przełom... więcej
Fragment kafla miskowego. Wykonany z gliny żelazistej, wypalony w atmosferze utleniającej (powierzchnia barwy brunatno - ceglastej). Przełom jednobarwny, domieszka grubo -, średnio - i drobnoziarnistego tłucznia i piasku w dużej ilości.
Surowiec glina
Sposób wykonania techniki kaflarskie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0113/A
Przedmiot Ceramika naczyniowa
Fragment tulejkowatego uchwytu od patelni wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w średniej ilości. Pokryty żółto - brązową polewą. Uchwyt najprawdopodobniej nie pełnił swojej zasadniczej funkcji, gdyż brak jest śladów zamocowania go (doklejania) do brzuśca patelni.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz... więcej
Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz muru kurtynowego, nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia XVII - XVIII w
Kultura nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Fragment tulejkowatego uchwytu od patelni wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny,... więcej
Fragment tulejkowatego uchwytu od patelni wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w średniej ilości. Pokryty żółto - brązową polewą. Uchwyt najprawdopodobniej nie pełnił swojej zasadniczej funkcji, gdyż brak jest śladów zamocowania go (doklejania) do brzuśca patelni.
Surowiec glina kaolinitowa
Sposób wykonania techniki garncarskie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0112/A
Przedmiot Ceramika naczyniowa
Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej. Przełom dwubarwny, domieszka drobno - i średnioziarnistego piasku w średniej ilości. Powierzchnia wewnętrzna pokryta zieloną polewą. Dno zagładzane.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części otoczenia za... więcej
Luźny zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części otoczenia zamku, na zewnątrz muru kurtynowego, nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia XV - XVIII w
Kultura późne średniowiecze/nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej. Przełom dwubarwny, domieszka drobno - i średnioziar... więcej
Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej. Przełom dwubarwny, domieszka drobno - i średnioziarnistego piasku w średniej ilości. Powierzchnia wewnętrzna pokryta zieloną polewą. Dno zagładzane.
Surowiec glina kaolinitowa
Sposób wykonania techniki garncarskie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0111/A
Przedmiot Ceramika naczyniowa
Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w dużej ilości. Na powierzchni zewnętrznej ślady stosowania żółto - brązowej polewy. Ornament rytych żłobków dookolnych. Na powierzchni zewnętrznej od wysokości 2 cm. powyżej dna bardzo wyraźne ślady okopcenia. Dno zagładzane. Naczynie lepione ręcznie i obtaczane.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz... więcej
Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz muru kurtynowego, nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia XV - XVI w
Kultura późne średniowiecze/nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jedno... więcej
Fragment dolnej partii naczynia (zapewne garnka) wykonanego z białej gliny kaolinitowej, wypalonego w atmosferze utleniającej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w dużej ilości. Na powierzchni zewnętrznej ślady stosowania żółto - brązowej polewy. Ornament rytych żłobków dookolnych. Na powierzchni zewnętrznej od wysokości 2 cm. powyżej dna bardzo wyraźne ślady okopcenia. Dno zagładzane. Naczynie lepione ręcznie i obtaczane.
Surowiec glina kaolinitowa
Sposób wykonania techniki garncarskie - ręczna, obtaczanie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0110/A
Przedmiot Ceramika naczyniowa
Fragment górnej partii talerza wykonanego z gliny kaolinitowej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w małej ilości. Kołnierz talerza zdobiony ornamentem w postaci pasma zwisających półkoli oraz pasma wielokrotnych żłobków dookolnych. Powierzchnia wewnętrzna pokryta żółto - brązową polewą. W przełomie widoczne ślady zlepiania.
Miejscowość Kazimierz Dolny
Bliższe dane Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz... więcej
Zabytek znaleziony podczas odgruzowywania płn. - wsch. części zamku, na zewnątrz muru kurtynowego, nadzory PDNH PKZ o/Lublin.
Chronologia XVII - XVIII w
Kultura nowożytna
Szczegółowa charakterystyka Fragment górnej partii talerza wykonanego z gliny kaolinitowej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w małej ilości. Kołn... więcej
Fragment górnej partii talerza wykonanego z gliny kaolinitowej. Przełom jednobarwny, domieszka drobnoziarnistego piasku w małej ilości. Kołnierz talerza zdobiony ornamentem w postaci pasma zwisających półkoli oraz pasma wielokrotnych żłobków dookolnych. Powierzchnia wewnętrzna pokryta żółto - brązową polewą. W przełomie widoczne ślady zlepiania.
Surowiec glina kaolinitowa
Sposób wykonania techniki garncarskie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0109/A