Przedmiot Ozdoba
Paciorek o kształcie beczułkowatym, dwustronnie spłaszczonym. Wykonany z przeźroczystego szkła. Wewnątrz masy szklanej, wzdłuż kanalika. widoczne pęcherzyki powietrza i mikroskopijne pęknięcia. Na płaszczyznach z otworami kanalika widoczne wyraźne ślady odcinania.
Miejscowość Żmijowiska
Bliższe dane Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, skraj S, wykop XIX, bad... więcej
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, skraj S, wykop XIX, badania 2011 r.
Chronologia -
Kultura wczesnośredniwoieczna
Szczegółowa charakterystyka Paciorek o kształcie beczułkowatym, dwustronnie spłaszczonym. Wykonany z przeźroczystego szkła. Wewnątrz masy szklanej, wzdłuż kanalika. wid... więcej
Paciorek o kształcie beczułkowatym, dwustronnie spłaszczonym. Wykonany z przeźroczystego szkła. Wewnątrz masy szklanej, wzdłuż kanalika. widoczne pęcherzyki powietrza i mikroskopijne pęknięcia. Na płaszczyznach z otworami kanalika widoczne wyraźne ślady odcinania.
Surowiec szkło sodowe
Sposób wykonania wytapianie, technika nawijania
Nr. inw. MNKD.GŻ/0268/A
Przedmiot Naczynie ceramiczne
Duże naczynie o chropowatej powierzchni zewnętrznej z wyraźnie widoczna domieszką schudzającą, niewyodrębnionym dnie wklęsło-wypukłym, smukłym jajowatym profilu i łagodnie profilowanej, delikatnie zwężającej się szyjce i pogrubionym, prostym brzegu. Na barku naczynia naprzeciwległe ucha taśmowate - trzy zachowane w całości, jedno w niewielkim fragmencie. Naczynie niezdobione.
Miejscowość Bogucin
Bliższe dane Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17 2011, ar 155, obiekt 341... więcej
Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17 2011, ar 155, obiekt 341 - jama produkcyjna
Chronologia neolit
Kultura kultura amfor kulistych
Szczegółowa charakterystyka Duże naczynie o chropowatej powierzchni zewnętrznej z wyraźnie widoczna domieszką schudzającą, niewyodrębnionym dnie wklęsło-wypukłym, smukł... więcej
Duże naczynie o chropowatej powierzchni zewnętrznej z wyraźnie widoczna domieszką schudzającą, niewyodrębnionym dnie wklęsło-wypukłym, smukłym jajowatym profilu i łagodnie profilowanej, delikatnie zwężającej się szyjce i pogrubionym, prostym brzegu. Na barku naczynia naprzeciwległe ucha taśmowate - trzy zachowane w całości, jedno w niewielkim fragmencie. Naczynie niezdobione.
Surowiec glina, domieszka tłucznia granitowego i szamotu
Sposób wykonania lepienie w ręku, wypał utleniający
Nr. inw. MNKD.GŻ/0319/A
Przedmiot Ozdoba
Kabłączek skroniowy wykonany z cienkiego drutu o przekroju okrągłym. Forma otwartej obrączki z jednym końcem tempo uformowanym, drugim lekko sklepanym i zwiniętym w esowate ucho. Wg K. Musianowicz typ III X - XIII w., wg H Kocka - Krenz odmiana A datowana na 2 poł. X - XI/XII w. Datowanie kabłączka ustalona na podstawie chronologii obiektu.
Miejscowość Bogucin
Bliższe dane Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17 2011 r., ar 111, obiekt ... więcej
Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17 2011 r., ar 111, obiekt 105 - jama produkcyjna.
Chronologia X - XII w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Kabłączek skroniowy wykonany z cienkiego drutu o przekroju okrągłym. Forma otwartej obrączki z jednym końcem tempo uformowanym, drugim lekko... więcej
Kabłączek skroniowy wykonany z cienkiego drutu o przekroju okrągłym. Forma otwartej obrączki z jednym końcem tempo uformowanym, drugim lekko sklepanym i zwiniętym w esowate ucho. Wg K. Musianowicz typ III X - XIII w., wg H Kocka - Krenz odmiana A datowana na 2 poł. X - XI/XII w. Datowanie kabłączka ustalona na podstawie chronologii obiektu.
Surowiec drut brązowy
Sposób wykonania techniki złotnicze
Nr. inw. MNKD.GŻ/0299/A
Przedmiot Ozdoba
Kabłączek skroniowy wykonany z masywnego drutu o przekroju owalnym. Kształt otwartego, elipsowatego pierścienia z jednym końcem tempo zakończonym, drugim lekko sklepanym i zwiniętym w esowate uszko. Wg K. Musianowicz typ III datowany X - XIII w., wg H. Kocka - Krenz odmiana A datowana 2 poł. X - X/XI w. Datowanie kabłączka ustalono w oparciu o chronologię obiektu.
Miejscowość Bogucin
Bliższe dane Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 128, obiekt... więcej
Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 128, obiekt 83 - funkcja mieszkalna.
Chronologia X - XII w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Kabłączek skroniowy wykonany z masywnego drutu o przekroju owalnym. Kształt otwartego, elipsowatego pierścienia z jednym końcem tempo zakońc... więcej
Kabłączek skroniowy wykonany z masywnego drutu o przekroju owalnym. Kształt otwartego, elipsowatego pierścienia z jednym końcem tempo zakończonym, drugim lekko sklepanym i zwiniętym w esowate uszko. Wg K. Musianowicz typ III datowany X - XIII w., wg H. Kocka - Krenz odmiana A datowana 2 poł. X - X/XI w. Datowanie kabłączka ustalono w oparciu o chronologię obiektu.
Surowiec drut brązowy
Sposób wykonania techniki złotnicze
Nr. inw. MNKD.GŻ/0299/A
Przedmiot Przedmiot metalowy
Czworościenna, cienka, wklęsła blaszka z otworem w części centralnej, zdobiona delikatnym ornamentem dookolnego rowka, biegnącego wzdłuż prostokątnego rantu przedmiotu o zaokrąglonych narożnikach oraz dwóch delikatnych, równoległych rowków biegnących wzdłuż krawędzi trapezowatych ścianek w kierunku otworu.
Datowanie oparte o chronologię obiektu - znalezisko denara krzyżowego XI - pocz. XII w.
Miejscowość Bogucin
Bliższe dane Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 116, obiekt... więcej
Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 116, obiekt II 3, - funkcja mieszkalna.
Chronologia XI - XII w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Czworościenna, cienka, wklęsła blaszka z otworem w części centralnej, zdobiona delikatnym ornamentem dookolnego rowka, biegnącego wzdłuż pro... więcej
Czworościenna, cienka, wklęsła blaszka z otworem w części centralnej, zdobiona delikatnym ornamentem dookolnego rowka, biegnącego wzdłuż prostokątnego rantu przedmiotu o zaokrąglonych narożnikach oraz dwóch delikatnych, równoległych rowków biegnących wzdłuż krawędzi trapezowatych ścianek w kierunku otworu. Datowanie oparte o chronologię obiektu - znalezisko denara krzyżowego XI - pocz. XII w.
Surowiec blacha brązowa
Sposób wykonania techniki złotnicze
Nr. inw. MNKD.GŻ/0306/A
Przedmiot Narzędzie
Długie, cienkie szydło o przekroju czworokątnym, w środkowej partii szerokie, zwężające się w kierunku obu końców. Część pracująca szydła uformowana przez skośne ścięcie wierzchołka. Na 1/3 powierzchni szydła duże ubytki spowodowane korozją/
Miejscowość Bogucin
Bliższe dane Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 38, obiekt ... więcej
Osada wielokulturowa - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 38, obiekt 8 - jama produkcyjna.
Chronologia X - XII w.
Kultura wczesnośredniowieczna
Szczegółowa charakterystyka Długie, cienkie szydło o przekroju czworokątnym, w środkowej partii szerokie, zwężające się w kierunku obu końców. Część pracująca szydła uf... więcej
Długie, cienkie szydło o przekroju czworokątnym, w środkowej partii szerokie, zwężające się w kierunku obu końców. Część pracująca szydła uformowana przez skośne ścięcie wierzchołka. Na 1/3 powierzchni szydła duże ubytki spowodowane korozją/
Surowiec żelazo
Sposób wykonania kucie
Nr. inw. MNKD.GŻ/0303/A